Beck, Anime, Chiba Tsunemi, Sakurai Yuji, Taira Yoshiyuki, Minami Ryuusuke Wallpaper