Takumi, Akame ga Kill!, Tatsumi (Akame ga Kill!), Incursio Wallpaper